ROBOTİK BİLİMİ Ve ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

ROBOTİK NEDİR

Robotik, robotlarla ilgili bilim dalıdır. Robotların nasıl yapıldığını, ne tür ortamlarda tasarlandığını, robotların nerelerde ve ne amaçlarla kullanıldığını, robotların nasıl kullanıldığını inceler. Robotik bilimi birçok mühendislik dalının ilgi alanı içerisindedir. Bu mühendislik disiplinleri içerisinde başta günümüzde popüler olan mekatronik mühendisliği, temel bir mühendislik disiplini olan Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Kontrol Otomasyon Mühendisliği girer. Bunların yanında robotik bilimi ile, uzay ve havacılık mühendislikleri, hatta ziraat mühendislikleri ve inşaat mühendislikleri dahi ilgi duymaya ve robotik alanda çalışmalar yapmaya başlamışlardır.

Robotik bilimi belirli işleri robot adı verilen makinelere yaptırmakla ilgilidir temelde. Bir makinenin teknik manada “robot” olarak adlandırılabilmesi, robot kategorisine alınabilmesi için belirli bir dizi şartlar gereklidir. Bu şartların en önemlisi ise makinenin, dış ortamdan aldığı verilerle hareketlerine yön verebilmesi, algıladığı sinyaller doğrultusunda yapacağı işi veya hareketi belirleyebilmesi, bu doğrultuda görev değişimine izin verebilmesidir.

Robot kelimesi günümüzde bu teknik tanımın dışında hemen her şeye yakıştırılabilecek şekilde kullanılmaya başlamıştır. Öyle ki, insan hariç insana benzeyen, hayvan hariç hayvana benzeyen hemen her nesneye “robot” diyebiliyoruz. Kartondan yapılmış, eklemleri olan ama hiçbir elektronik veya elektromekanik bir eleman bulundurmayan objeye bile “robot” denilebilir. Biz de, sosyal bir üslup takip ettiğimiz için, teknik manada “robot” kelimesinin anlamını yerine göre kullanıp, genel anlatımda bahsettiğimiz sosyal “robot” kavramını ve algısını kullanacağız.

Robotik bilimi özellikle son 10 yıldır ciddi manada rağbet görmeye başlamıştır. Teknoloji ve bilimkurgu filmlerinin artması, TV haberlerinde robotlardan bahsedilmesi, eğitim öğretim sıralarında öğrencilere robotik proje ödevleri verilmesi bu ilginin başlıca sebepleri arasında sayılabilir. Son yıllarda robotik bilimine ilgi duyulmasının sebeplerini biz iki ana başlık halinde inceleyip biraz açmak istiyorzu. Robotik bilimine duyulan ilgi iki ana grupta değerlendirilebilir; profesyönel manada robotik bilimine duyulan ilginin artması, amatör/hobi seviyesinde robotik bilimine duyulan ilginin artması. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim ve sebeplerinden bahsedelim:

Robotik Bilimine Profesyönel Alanda İlgini Artması:

Robotik bilimi, genel olarak robotlarla ilgilenen, robotlar nasıl üretilir, robotlar nasıl kullanılır ve robotlar nerelerde kullanılır sorularına cevap arayan bir bilim dalıdır. Yani robotik bilimi robotlarla alakalı, robotlar ise günlük veya özel ortamlarda belirli işleri yapmak üzere programlanabilen cihazlarla ilgilidir.

Robotik bilimine profesyönel manada ilginin artması, özellikle endüstride birçok işi robotların yapabileceğinin anlaşılması ile başlamıştır. Montaj hatlarından sıcak fırınlara veya tehlikeli gazların bulunduğu alanlarda yapılmasıgereken işleri günümüzde yavaş yavaş robotlar yapmaya başlamıştır. Robotlar, fabrikalarda robotik birleştirme, robotik döküm gibi alanlar başta olmak üzere; kaynak, perçinleme, transfer, montaj, döküm yapma ve dökülmüş parçayı çıkartma gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.

Robotların gün geçtikçe daha çok tercih edilmesinin sebepleri:

  • Robotlar çok çabuk yorulmazlar. Bir insanın standart bir montaj hattında durmaksızın çok uzun süreler çalışması hem mümkün değil hem de doğru değildir. İnsan çabuk yorulur ve dinlenmesi gerekir. Buna karşılık robotlar birer makine olduğu için insanda olduğu gibi bir yorulmadan söz etmek mümkün değildir. Tabi ki makine elemanlarının zamanla yorulması ve bakım ihtiyacının ortaya çıkması doğaldır. Burada bahsettiğimiz yorulmama durumu, saatlerce durmadan çalışabilme kabiliyetleridir.
  • Robotlar insana göre daha hızlı çalışabilirler: İnsanlar çalışırken belirli bir hızda çalışmaları uygundur. Buna karşılık aynı veya benzer işleri robotlar çok daha hızlı yapabilirler.
  • Robotların duyguları yoktur. İnsanlar çalışırken yaptıkları işlerin hem kalitesi hem miktarı duygu durumları ile doğrudan ilişkilidir. Bir çalışanın morali bozuksa yavaş çalışması, örneğin bir montaj hattında montajlaması gereken parçaları gerektiği gibi montajlayamaması doğaldır. Buna karşılık robotlarda bu duygu durumları söz konusu değildir. Kalibrasyonu yapılmış bir robot kurulduğu günden sonra yapması gereken işi yıllarca aynı kalitede yapabilir.
  • İnsanın çalışamadığı yerlerde çalışabilirler. Endütride bazı çalışma ortamları insan çalışmasına engel olacak koşullara sahip olabilir. Bu koşullar ortamın çok sıcak olması, çalışılması gereken ortamda insan sağlığına zararlı gazların veya sıvıların bulunması, ortamda çok fazla gürültünün bulunması, ortamda toz miktarının fazla olması gibi koşullar olabilir. Bu koşullarda insanın çalışması mümkün olsa bile uzun süre çalışması doğru değildir. Buna karşılık bahsedilen ortamlarda robotlar çalıştırılabilir. Çünkü robotik bilimi sayesinde bahsettiğimiz olumsuz çalışma ortamlarına dayanıklı, bu ortamlarda çalışabilecek niteliklerde robotlar tasarlamak ve üretmek mümkündür.

Bahsettiğimiz maddeleri daha da çoğaltmak ve detaylandırmak mümkündür. Başka bir yazımızda robotların kullanılma, tercih edilme sebeplarinden çok daha detaylı bahsedeceğiz. Bu saydığımıa maddeler robotlara, dolayısıyla robotik bilimine endüstri kaynaklı ilginin artmasının sebepleridir. Bunun yanında uzay araştırmaları için tasarlanan ve üretilen robotlar(misal Curiosity, Pathfinder gibi), tarım ve ziraat robotları, inecleme ve keşif robotları profesyönel manada robotlara ilginin arttığı ve her geçen gün daha ilginç bir robotun veya robotik uygulamanın ortaya çıktığı alanlardır.

Robotik Bilimine Amatör veya Hobi Seviyesinde İlginin Artması:

Robotik bilimi, artık okulöncesi eğitim kurumlarına kadar ulaşmış bir bilim haline gelmiştir. Bazı okulöncesi eğitim kuruluşları, kreşler, robotik kodlama eğitimleri vermeye bile başlamışlardır. Bunun dışında ortaokul veya lise seviyesinde de birçok okulda STEM eğitimleri ve STEM laboratuvarları, başka robotik kulüp, grup ve etkinikleri sayesinde robotik bilimi ile alakalı amatör ve hobi seviyesinde çalışmalar yapılabilmekte, bu nedenle gün geçtikçe robotik bilimine ilgi artmaktadır.

Robotik biliminin yaygınlaşmasının temel sebebi, internet erişiminin ve kullanımının, internete bağlanabilen cihazlara erişimin artmasıdır. Bu sayede birazcık ilgisi olan kullanıcılar robotik  hakkında binlerce çeşit dökümana kolaylıkla ulaşabilme imkanı bulmuştur. Yani internet erişimi robotik bilimine ilgi duyulmasına, daha doğrusu var olan ilginin ortaya çıkartılmasına sebep olmuştur. İnternet üzerinde, sosyal medyada veya başka mecralarda yayılan robot videoları, robot yapımı eğitimleri, kendin yap robot yazıları birçok insan tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Robotik bilimine amatör ve hobi seviyesinde duyulan ilginin ve yapılan çalışmaların artmasının bir diğer sebebi de, robot yapımı için gereken malzemelere, parçalara, komponentlere erişimin kolaylaşmasıdır. Bu malzemelere kolay erişimin temel sebeplari arasında yine internet erişimi yatmaktadır.  Artan ilgi robotik malzemeler üzerine ciddi bir Pazar oluşturmuştur. Bu pazardan faydalanmak, talep edilen ürünleri müşteriye arz etmek amacı ile bahsettiğimiz robot parçaları, yani sensörler, arduino ve raspberry pi gibi geliştirme kartları, step motorlar, servo motorlar, redüktörlü motorlar gibi birçok parçayı satan ticari işletme sayısı da gün geçtikçe artmıştır.

Robotik bilimi, hobi ve amatör alanda o kadar ilgi görmeye başlamıştır ki, artık günümüzde tam manası ile 7 den 70 e her yaştan insan bu alanda keyifle uğraşmaya başlamışlardır. Bunun da, saydığımız sebepler yanında bir diğer önemli sebebi ise, robot yapımı için kullanılan kompnentlerin, özellikle Arduino kartı ve ekosisteminin yaygınlaşmasından sonra çok kolay kullanılabilir hale gelmesidir. Öyle ki bir engelden kaçan robot yapımı, mesafe sensörü kullanımı veya robot el yapımı, normal bir çalışma ile bir veya iki gün içerisinde gerçekleşebilmektedir.

ROBOTİK EĞİTİMİ NEDİR

Robotik eğitimi, robotların tasarlanması, robotların üretilmesini, robotların kullanılmasını, robotların geliştirilmesini, robotların bakım ve onarımını, robotların kurulumunu, robotların kodlanmasını ve programlamasını; robotlarla alakalı herşeyi kapsayan bir eğitimdir. Haliyle çok kapsamlı ve ihtisas gerektiren bir eğitimdir. Bunun sebeplerinden en önemlileri robot çeşitlerinin çok fazla olması, yani standartlaşmaya uygun olmayan bir alan olması ve robotlarla bağlantılı bilim/mühendislik dallarının çok geniş olmasıdır.

Robotik eğitimi veren birçok kurum ve kuruluş da zaten bu bahsettiğimiz alanlardan birine veya birkaçına odaklanmaktadır. Kuruluşlar ya robotik kodlama eğitimi verir, ya robotların bakım ve onarımı ile ilgili eğitim verir, veya robotların tasarımı ve üretimi ile ilgili. Bunların birkaçını birlikte veren kurumlara ise nadir rastlanır.

Robotik eğitimi de yine profesyönelve amatör/hobi olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunlara sırası ile bakalım:

Profesyönel Uygulamalara Yönelik Robotik Eğitimi:

Günümüzde robotların ve robotik uygulamaların faydaları farkedilmeye başlamıştır. Robotik uygulamaların işlem hızı, kalitesi ve aynı işi dahaekonomik olarak yerine getirmesi gibi avantajlarına yukarıda bahsetmiştik. İşte bu nedenlerden dolayı başta endüstri kuruluşları, fabrikalarında, depolama ve paketleme, kargolama süreçlerinde robotlardan faydalanmaya başlamıştır. Bu durum hali ile robotlardan robotik dilinden anlayan personel ihtiyacını doğurmuştur. Hal böyle olunca da gerek okullar, üniversiteler ve özel kuruluşlar profesyönel manada robotikeğitimi vermeye başlamışlardır.

Profesyönel manada verilen robotik eğitimlerinde, fabrikalarda kullanılan robotların kurulumu, bu robotlara yapacağı işin öğretilmesi, yani robotların programlaması,robotların ucuna takılan gripper veya başka aletlerin montajı, bu robotların rutin bakımları ve kalibrasyonları gibi ticari profesyönel uygulamalara yönrlik eğitimler verilmektedir. Bu eğitimleri alan kişiler edindikleri yetkinlikler doğrultusunda bir firma çalışanı olarak istihdam edilebilmekle birlikte, robot kurulumu, robot teknik servisi, robot programlaması ve robot bakımı yapan firmalar tarafından da çalıştırılabilmektedir. Bu tür iş alanları, robotların fabrikalarda ve diğer endüstri kollarında kullanımının artması ile artmaktadır.

Ülkemizde profesyönel manada robotik eğitimi veren kuruluşlar yok denecek kadar azdır. Bu tür eğitimleri başta teknik üniversiteler vermektedir. Bu üniversiteler bahsi geçen robotik eğitimini önlisans lisans ve yükseklisans seviyelerinde verebilmektedir. Bununla birlikte üniversiteler, endüstriden katılımcılara yönelik olarak ücretli eğitimler de verebilmektedirler. Bu eğitimler dönemsel olabileceği için, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi kuruluşların sürekli eğitim merkezleri veya mesleki eğitim merkezleri takip edilmelidir.  Bunun yanında robotik eğitimini endüstri kuruluşları kendi personellerine de verebilmektedir.

Amatör veya Hobi Seviyesinde Robotik Eğitimi

Profesyönel seviye robotikeğitimine karşılık amatör ve hobi seviyesinde, başlangıç robotik eğitimleri ülkemizde gerçekten çok daha yaygın bir eğitimdir. Bu seviyedeki robotik eğitimlerinde daha çok pratik uygulamalara yönelik eğitimler verilir. Bu eğitimler de içerik ve odaklandığı alan bakımından çeşitlenebilir. Burada belirtmemiz gereken önemli bir detay ise, bahsedilen eğitimlerin amatör seviye eğitimler olması hasebiyle, söylemde kullanılan robot ve robotik kelimeleri teknik manadan çok sosyal manayı karşılamaktadır. Kurumlar aşağıda maddeler halinde sıralayacağımız robotik eğitimi alanlarından birine veya birkaçına odaklanabilmektedir.

Amatör manada robotik eğitimi veren kurumlar ve bu eğitimler genel olarak şu noktalara odaklanır:

  • Robotik Kodlama Eğitimi: Robotik eğitimi veren kuruluşlar çoğunlukla eğitim ismini robotik kodlama eğitimi olarak duyururlar. Bu tür eğitim içerikleri genel olarak amatör seviye robotların kodlanması, programlanması ile ilgilidir. Robotik kodlama eğitimlerinde öğrenciler, robotlarda bulunan elektronik kartların, sensörlerin ve elektromekanik elemenların; motorların, selenoid uygulamaların çalışma şeklini kabaca öğrenip daha çok programlamaya ve kodlamaya odaklanırlar. Bu tür eğitimlerde genel olarak Arduino tabanlı kodlamalar mevcuttur. Bunun yanında gün geçtikçe başka kodlama yapıları da işin içerisine girebilmektedir.

 

Robortik Kodlama eğitiminde, eğitimi alan kişinin seviyesine göre içerikler oluşturulur. Robotik kodlama eğitimi günümüzde okulöncesi yaşlarda bile verilebilen bir eğitim halini almıştır. Ortaokul çağındaki öğrencile için robotik kodlama eğitimi, lise seviyesindeki gençler için robotik kodlama eğitimi, üniversite okuyan öğrenciler için robotik kodlama eğitimi veren kurumlar vardır. Bu eğitimler içeriklerini de kursiyerlere yönelik hazırlarlar. Örneğin okulöncesi bir öğrenci büyük ihtimale okuma yazma bile bimiyor olacaktır. Haliyel bu öğrenciye daha çok şekiller ve oyunlaştırma yöntemleri kullanılarak kodlama, algoritma eğitimi verilmektedir. Ortaokul çaüındaki bir öğrenci okuma yazmayı bilse bile klasik/profesyönel manada bir kodlama eğitimi ona çok karmaşık gelebilecektir. Bunun için Ortaokul Seviyesi Robotik Kodlama eğitimlerinde içerikler ve kullanılan yöntemler, Strach veya MIT nin uygulamaları gibi sürükle bırak şeklinde programlardır. Burada da amaç yine programlama, kodlama ve algoritma mantığını öğretmek, ek olarak temel programlama komutlarına aşinalık kazandırmaktır öğrenciye.

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik robotik kodlama eğitimlerinde ise biraz daha gerçekçi, uygulamaya yakın içeriklerle dolu bir eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerde kullanılan IDE ler, kodlama arayüzleri, daha profesyönele yakındır. Çünkü bu yaşlardaki öğrenciler artık kodlama yapısını, karmaşık algoritmaları, komutları daha rahat anlayabilecek algı düzeyine sahiptirler. Bu eğitimleri sadece teknik bir meslek hedefleyen lise öğrencileri veya robotikle alakalı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri değil, genel olarak robotiğe ilgi duyan, robotiği hobi olarak yapan herkese hitap edebilmektedir.

  • Robotik Elektroniği Eğitimi: Bu alanda verilen rğitimlerde ise odak nokta robotlarda kullanılan elektronik aksanlardır. Bu aksamlar, sensörler, mikrodenetleyici ve mikroişlemciler, motor sürücüler, uzaktan kumanda ve haberleşme sistemleri, servo motorlar, step motorlar, direnç, mosfet, diyot, transistörler ve kapasitörler gibi devre elemanlarıdır.

Amatör kategoriye giren robotik eğitimlerinde genel olarak yaygın kullanılan geliştirme kartları olan  Arduino, Raspberry pi ve bunlarla çalışan robotlar üzzerinden eğitim verilir.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ NEDİR

Robotik kodlama eğitimi kavramı da günümüzde trend olan kavramlardan. Asıl itibariyle robotik kodlama eğitimi, robotik eğitiminin bir alt dalı olarak kodlama, algoritmalar ve yazılım odaklı verilen eğitimlerdir. Peki robotik kodlama eğitimi diye verilen eğitimler tamamen bu tanıma uyuyor mu? Tabi ki hayır. Verilen robotik kodlama eğitilerinde elektronik parçalardan, mekanik parçalardan ve montaj işlemlerinden de bahsediliyor ve bu yönde uygulamalar yapılıyor. Ama asıl olarak robotik kodlama eğitimi başta da belirttiğimiz gibi, robotik eğitiminin daha çok kodlama ve yazılım alanına odaklanmış eğitimlerdir.

Robotik kodlama eğitimlerinde, kodlama, algoritmalar ve yazılım dışında; kodlama ile doğrudan alakası olmayan montaj ve mekanik uygulamaları gibi eklemeler, kıvamı iyi tutturulduğunda yararlıdır. Zira bir kursiyer robotik projelerinde kodlamasını yapacağı sensör ve motorlar gibi elektronik ve elektromekanik parçaların ne olduğunu bilmesi lazım. Hangi pinler ne işe yarıyor, kodlamada açıp kapatacağım veya bilgi alacağım pinler hangileri olacak gibi sorulara cevap olacak seviyede genel bir elektronik bilgisi gereklidir de hatta. Bunun yanında montaj bilgisi de, yine tadını kaçırmayacak seviyede yararlı olacaktır. Tekrar belirtmek isteriz ki robotik kodlama eğitimi çerçevesinde montaj ve elektronik bilgileri ana eğitim konusu olmayıp, kodlama eğitimini destekler nitelikte yardımcı eğitim konuları olmalıdır.

ROBOTİSTAN

ROBOTİK KODLAMA BAŞLANGIÇ SETİ

Robotik kodlama eğitimlerinde kullanılan ve öğrenilen yöntemlerin denenebileceği setlerdir. Orta seviye robotik kodlama eğitimlerinde bu setler genel olarak Arduino başlangıç setleridir.

Bu setlerde bulunan Arduino kartı, aslında kodlama işleminin merkezini oluşturur. Kursiyer robotik kodlama eğitimi ve uygulaması sürecinde bu Arduino kartını programlar. Daha doğrusu Arduino kartı üzerindeki Atmega mikro denetleyicileri programlar.

Robotik kodlama başlangıç setinde olmazsa olmaz diğer parçalar ise motorlardır. Birçok robotik uygulamada yapılan robotun belirli hareketleri yapması amaçlanır. Bu hareketleri yaptırabilmek amacıyla da motorlar kullanılır. Bu motorlar, yaptırılmak istenilen hareketin türüne göre servo motorlar, step motorlar, redüktörelü dc motorlar veya redüktörsüz dc motorlar, fırçalı veya fırçasız motorlar olabilir. Robotik uygulamalarda kullanılan motor çeşitleri çok daha fazladır. Burada başlangıç ve fikir oluşturabilmesi adına birkaç çeşidini sıraladık.

Robotik kodlama başlangıç setinde bu motor çeşitlerinden biri veya birkaçı bulunabilir. Motorlarla birlikte motor sürücülerine de değinmek gerekmektedir. Zira hemen tüm motorlar Arduino’ya bu motor sürücüler ile bağlanır. Bunun en büyük nedeni ise Arduino pin çıkışlarının en fazla 5V ve 50mA kadar bir elektrik/sinyal verebilmesidir. Birçok motor için bu yetersiz bir güçtür. Dolayısı ile Arduino ile motor kontrolü yapılırken, motorun ihtiyaç duyduğu enerjiyi, Arduino’dan gelen bu sinyeller yani komutlar doğrultusunda, güç kaynağından motora ileten elemana motor sürücüsü denir.

Robotik kodlama başlangıç setlerinde diğer parçalar ise sensörlerdir. Yazının en başında teknik açıdan robot tanımını yaparken dış ortamdan veri alması gerektiğinden bahsetmiştik. İşte robotlar bu veriyi sensörler (algılayıcılar) sayesinde alırlar. Sensörlerden alınan veriler Arduino’ya veya kullanılan başka bir mikrodenetleyici veya mikroişlemciye gönderilir. Bu işlemci/denetleyici sensörden gelen veriler doğrultusunda robotun yapacağı işi/hareketi belirler.

Robotik kodlama başlangıç setlerinde bulunan sensörlerden en yaygınları; HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü, Hareket algılayan PIR sensörü, Sıcaklık algılayan termistör veya termokupllar, Işık algılayan LDR’ler, nem algılayan sensörler, ortamda belirli gazların yoğunluğunu algılayan sensörler, esneklik algılayan sensörler gibi parçalardır. Bu sensörelerin her biri belirli amaçlar için kullanılır.

Robotik kodlama başlangıç setinde sensörler, motorlar ve arduino haricinde başka parçalar da bulunur. Bunlardan Breadboard veya konuşmada ekmek tahtası veya devre tahtası denilen parça, robotik kodlama işleminde devrenin üzerinde kurulduğu parçadır. Bu ekmek tahtası üzerinde bulunan delik yerleşimi diğer elektronik parçaların girebileceği şekildedir. Ekmek tahtası üzerine devre kolayca kurulabilir, devredeki değişiklikler kolayca yapılabilir ve proje bittiğinde başka bir projede kullanılmak için kolayca çıkartılabilir.

Bir diğer parça ise Jumper kablolardır. Bukablolar diş ve erkek uçları olması hasebiyle 3 çeşittir. Bunlar; iki tarafında da dişi giriş bulunana dişi dişi jumperler, iki tarafında da erkek uç bulunan erkek erkeke jumperler ve bir tarafında dişi giriş bulunan diğer tarafında erkek çıkış bulunan erkek dişi veya dişi erkek jumperlerdirç Ayrıca bu jumperlerin boyları da farklılık gösterebilir.

Robotik kodlama başlangıç setlerindeki diğer parça ise ışık yayan elemanlardır. Bunlar ledler ve ampüllerdir. Robotik uygulamalarda ampüller de kullanılsa da daha çok ledler kullanılır. Bu ledler yaydığı ışık açısından farklı renklerde olabilir. Projede kullanılmak istenen led rengi seçilir. Bunun yanında RGB led denilen ledler de vardır. Bu tür ledler Kırmızı, Yeşil ve Mavi ışık yayabilirler. Bu renkteki ışıkları tek tek de yayabilirler birlikte de. Ledlerin de yaydığı ışık miktarları farklı olan türleri vardır. Yine aynı şekilde boyut bakımından da farklı led çeşitleri vardır.

Başka bir parça ise buton ve anahtarlardır. Buton ve anahtarlar elektronikte sıklıkla kullanılan elemanlardır. Buton ve anahtarlar devredeki akımı açıp kapatmaya yarayan (veya devreden akımın geçip geçmemesine sebep olan) elemanlardır. Butonlar üzerine basıldığı sürece çalışan, basılmadığı zaman çalışmayan elemanlardır. Anahtarlar ise bir defa basılınca tekrar basılıncaya kadar çalışırlar. Buton ve anahtarlar da envai çeşittir. Üzerine ışık olan, normalde açık, normalde kapalı, birden fazla kanalı kontrol eden, sınır anahtarları gibi belki de yüzlerce çeşidi vardır.

Robotik kodlama başlangıç seti olan Arduino setlerinde ayrıca transistörler, dirençler, kapasitöreler ve röleler bulunabilir. Bu parçalar da elektroniğin temelinde bulunan çok önemli elemanlardır. Her birerinin ne işe yaradığını zevkle açıklamayı planlıyoruz ilerleyen yazılarımızda.

ROBOTİK KODLAMA FİYATLARI

ROBOTİK KODLAMA ROBOTU