ARDUİNO PİNLERİ, PİN KAPASİTELERİ VE ÖZELLİKLERİ

Bu yazıda şu konulardan bahsedilmektedir

 • Arduino digital pinler: Arduino Uno’daki digital pinlerin kullanım amacı ve özellikleri hakkında bilgi
 • Arduino analog pinler: Arduino Uno’daki analog pinlerin kullanım amacı ve özellikleri hakkında bilgi
 • Arduino PWM pinler: Arduino Uno’daki PWM pinlerin kullanım amacı ve özellikleri hakkında bilgi
 • Arduino I2C pinleri: Arduino Uno’daki I2C pinlerin kullanım amacı ve özellikleri hakkında bilgi
 • Arduino AREF pin: Arduino Uno’daki AREF pinin kullanım amacı ve özellikleri hakkında bilgi
 • Arduino GND pin: Arduino Uno’daki GND pinin kullanım amacı ve özellikleri hakkında bilgi
 • Arduino VIN pin: Arduino Uno’daki VIN pinin kullanım amacı ve özellikleri hakkında bilgi
 • Arduino pin kapasiteleri: Arduino Uno’daki pinlerin maksimum akım kapasiteleri hakkında bilgi

Arduino kartında bulunan pinler, elektronik cihazlar ve sensörlerle haberleşmek için kullanılan bağlantı noktalarıdır. Bunlar, giriş veya çıkış olarak işaretlenir ve her birinin özel bir işlevi vardır. Örneğin, giriş pinleri sensörlerden gelen verileri okurken, çıkış pinleri ise cihazların çalışmasını kontrol etmek için kullanılır. Ayrıca, bazı pinlerde seri haberleşme, analog giriş veya PWM çıkışı gibi özel işlevler de mevcut olabilir. Detaylı bilgi için elinizdeki Arduino kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.

ARDUİNO UNO ÜZERİNDEKİ PİNLER VE ÖZELLİKLERİ

Arduino kartı, farklı tipte pinlere sahiptir. Bunların bazıları giriş, bazıları çıkış olarak işaretlenir ve her birinin kendine özgü bir işlevi vardır.

Giriş Pinleri:

 • Digital giriş pinleri: Bu pinler, 0 veya 1 değerlerini alan dijital sinyaller için kullanılır. Örneğin, bir düğmeye basıldığında 0 veya 1 değerini alabilir.
 • Analog giriş pinleri: Bu pinler, 0 ile 1023 arasında değişen analog sinyaller için kullanılır. Örneğin, bir sensörün ölçtüğü ısı, nem, gücün mikrovolts cinsinden ölçülen bir değer olarak alınabilir.

Çıkış Pinleri:

 • Digital çıkış pinleri: Bu pinler, 0 veya 1 değerlerini gönderen dijital sinyaller için kullanılır. Örneğin, bir LED’i açmak veya kapatmak için kullanılabilir.
 • PWM çıkış pinleri: Bu pinler, Pulse Width Modulation (PWM) tekniği kullanarak, 0 ile 255 arasında değişen değerleri gönderebilen sinyaller için kullanılır. Örneğin, bir LED’in parlaklığını kontrol etmek için kullanılabilir.

Diğer Pinler:

 • Seri haberleşme pinleri: Bu pinler, seri haberleşme tekniği kullanarak bilgisayar veya başka bir cihaz ile haberleşmek için kullanılır.
 • ICSP pinleri: Bu pinler, cihazın yazılımını yeniden yüklemek veya başka bir cihazla haberleşmek için kullanılır.
 • GND pinleri: Bu pinler, cihazın masa gerilimine bağlı olması için kullanılır.

Not: Arduino modelleri arasında pin yapıları ve sayıları farklılık gösterebilir, lütfen kullandığınız modelin kullanım kılavuzunu okuyunuz.

DAHA DETAYLI BİLGİ VERMEK GEREKİRSE

Arduino Uno, 14 adet dijital giriş/çıkış pinine, 6 adet analog giriş pinine, 1 adet seri haberleşme (RX/TX) pinine, 1 adet kristal osilatör pinine, 1 adet ICSP pinine ve 2 adet GND pinine sahiptir. Aşağıda bu pinlerin işlevleri hakkında kısa bilgiler verilmektedir:

 • 14 adet dijital giriş/çıkış pinleri: Bu pinler, dijital sinyaller (0 veya 1) almak veya göndermek için kullanılır. Örneğin, bir düğmeye basıldığında 0 veya 1 değerini alabilir veya bir LED’i açmak veya kapatmak için kullanılabilir.
 • 6 adet analog giriş pinleri: Bu pinler, analog sinyaller (0 ile 1023 arasında değişen değerler) almak için kullanılır. Örneğin, bir sensörün ölçtüğü ısı, nem, gücün mikrovolts cinsinden ölçülen bir değer olarak alınabilir.
 • 1 adet seri haberleşme (RX/TX) pinleri: Bu pinler, seri haberleşme tekniği kullanarak bilgisayar veya başka bir cihaz ile haberleşmek için kullanılır.
 • 1 adet kristal osilatör pinleri: Bu pinler, cihazın kristal osilatör ile saat sinyali üretmesi için kullanılır.
 • 1 adet ICSP pinleri: Bu pinler, cihazın yazılımını yeniden yüklemek veya başka bir cihazla haberleşmek için kullanılır.
 • 2 adet GND pinleri: Bu pinler, cihazın masa gerilimine bağlı olması için kullanılır.

Arduino Uno, 14 adet digital pin ve 6 adet analog pin içermektedir.

Digital pinler, 0 ile 13 arasında numaralandırılmıştır ve her bir pin 0 veya 5 volt arasında bir gerilim değeri alabilir. Bu pinler, sensörler veya diğer elektronik parçalar ile bağlantı kurmak için kullanılabilir.

Analog pinler, A0 ile A5 arasında numaralandırılmıştır ve her bir pin 0 ile 5 volt arasında bir gerilim değeri alabilir. Bu pinler, analog sensörler veya diğer analog elektronik parçalar ile bağlantı kurmak için kullanılabilir.

Ayrıca, Arduino Uno, bir power pin, bir ground pin ve iki adet reset pin de içermektedir. Power pin, board’a 5 volt güç sağlamak için kullanılır. Ground pin, elektronik devrelerde gerilim referans noktası olarak kullanılır. Reset pin, board’ı resetlemek için kullanılır.

Arduino Uno, 3 adet PWM (Pulse Width Modulation) pin içermektedir. Bu pinler 3, 5 ve 6 numaralı digital pinlerdir. PWM, bir sinyalin genlik değerini modifiye etmek için kullanılan bir tekniktir. Bu pinler, motorların hızını veya LED’lerin parlaklığını kontrol etmek için kullanılabilir.

Arduino Pinleri
Arduino Pinleri

DİJİTAL VE ANALOG NE DEMEKTİR

Dijital ve analog, elektronik sistemlerde sinyal tipleri olarak kullanılan terimlerdir.

Dijital sinyal, sadece iki durumda (genellikle 0 veya 1 olarak kabul edilir) değişebilen bir sinyaldir. Dijital sinyaller, elektronik cihazlar arasında veri iletimi için kullanılır. Örneğin, bir bilgisayar veya mobil cihaz gibi cihazlar arasında veri iletimi dijital sinyaller kullanılarak yapılır.

Analog sinyal ise, sürekli değişen bir sinyaldir. Analog sinyaller, elektronik cihazlar arasında sensörlerden gelen verileri veya ses veya görüntü gibi duyusal verileri iletmek için kullanılır. Örneğin, bir ses kaydı makinesinde kaydedilen ses analog bir sinyaldir ve bilgisayara aktarmak için önce dijital hale dönüştürülür.

Başka bir deyişle Dijital sinyaller sayılar veya binary kodlar ile ifade edilirken Analog sinyaller kontinu olarak değişebilir ve voltaj veya akım gibi birimler ile ifade edilir

SERİ HABERLEŞME, RX/TX NE DEMEKTİR

Seri haberleşme (Serial Communication), iki veya daha fazla cihaz arasında tek bir hattı kullanarak bilgi paylaşmayı sağlar. Seri haberleşme, cihazlar arasındaki veri transferi için kullanılan bir yöntemdir.

RX ve TX, seri haberleşme pinlerinin kısaltmalarıdır. RX, Receive (Alma) anlamına gelir ve veri almak için kullanılır. Bu pin, diğer cihazdan gelen verileri almak için kullanılır. TX, Transmit (Gönderme) anlamına gelir ve veri göndermek için kullanılır. Bu pin, diğer cihaza veri göndermek için kullanılır.

Bu pinler seri haberleşme yaparken bir cihaz veri alırken diğer cihaz veri gönderir. Bu yüzden her cihazda RX ve TX pinleri bulunur.

ICSP NE DEMEKTİR ICSP PİNLERİ NE İŞE YARAR

ICSP, In-Circuit Serial Programming anlamına gelir. ICSP pinleri, cihazın yazılımını (firmware) direk cihazda yüklemek için kullanılır. Bu yükleme yöntemi, cihazın üzerinde bulunan mikroişlemciden (microcontroller) yazılımı direk yüklemek yerine, harici bir programlayıcı aracı kullanılarak yapılır.

Bu yöntem, cihazın üzerinde yer alan mikroişlemcide yazılımı değiştirmek için kullanılır. Örneğin, cihazınızın özelliklerini arttırmak ya da hata düzeltmek için yazılımı güncellemek gibi işlemleri yapabilirsiniz.

ICSP pinleri, genellikle mikroişlemci üzerinde yer alır ve harici bir programlayıcı aracının bağlantı noktalarıdır. Bu pinler aracılığıyla, mikroişlemciye yazılım yüklemek, okuma, yazma veya silme işlemleri yapılabilir. Arduino Uno gibi modellerde ICSP pinleri mevcuttur.

PWM NE DEMEKTİR NE İŞE YARAR

PWM, Pulse Width Modulation (Dalga Genişliği Modülasyonu) olarak adlandırılan bir tekniktir. PWM, bir sinyalin genlik değerini modifiye etmek için kullanılır. Bu teknik, bir sinyalin genliğini değiştirmek için periyodik olarak sinyalin genlik değerini değiştiren kısa darbe sinyallerini kullanır. PWM sinyali, bir örnekleme oranı ile örneklenir ve genlik değeri, örnekleme oranının ne kadarının açık olduğuna bağlı olarak değişir. PWM genellikle motorların hızını veya LED’lerin parlaklığını kontrol etmek için kullanılır.

SCL VE SDA PİNLERİ NE İŞE YARAR I2C NE DEMEKTİR

SCL ve SDA pini, I2C (Inter-Integrated Circuit) bus adı verilen bir haberleşme protokolü için kullanılır. I2C bus, iki veya daha fazla elektronik cihaz arasında haberleşme yapmak için kullanılır. Bu bus, sadece 2 pin gerektirir: SCL ve SDA.

SCL (Serial Clock) pin, saat sinyali olarak kullanılır. Bu pin, verilerin haberleşme hızını belirlemek için kullanılır.

SDA (Serial Data) pin, veri sinyali olarak kullanılır. Bu pin, cihazlar arasında veri haberleşmesini gerçekleştirmek için kullanılır.

I2C, Inter-Integrated Circuit (Entegre Devreler arası Haberleşme) olarak adlandırılan bir haberleşme protokolüdür. Bu protokol, iki veya daha fazla elektronik cihaz arasında haberleşme yapmak için kullanılır. I2C bus, sadece 2 pin gerektirir: SCL (Serial Clock) ve SDA (Serial Data).

I2C bus, bir master cihaz ve birden fazla slave cihaz arasında haberleşme gerçekleştirir. Master cihaz, saat sinyali ve veri sinyali üretir ve slave cihazlar, bu sinyalleri kullanarak haberleşirler. Bu sayede, çok sayıda cihaz arasında haberleşme gerçekleştirilirken az sayıda pin gereklidir.

Arduino, I2C bus’ını kullanmak için özel kütüphaneler sunmaktadır. Bu kütüphaneler, master veya slave olarak haberleşme gerçekleştirmek için kullanılabilir. I2C bus, özellikle az sayıda pin ile çok sayıda cihaz arasında haberleşme yapmak isteyen projelerde kullanılır.

ARDUİNO I2C PİNLERİ HANGİLERİDİR

Arduino Uno için I2C (Inter-Integrated Circuit) pinleri, A4 ve A5 numaralı pinlerdir. I2C bus, iki veya daha fazla elektronik cihaz arasında haberleşme yapmak için kullanılır ve sadece 2 pin gerektirir: SCL (Serial Clock) ve SDA (Serial Data).

A4 pin, I2C bus’ın SDA (Serial Data) pinidir ve veri sinyali olarak kullanılır. Bu pin, cihazlar arasında veri haberleşmesini gerçekleştirmek için kullanılır.

A5 pin, I2C bus’ın SCL (Serial Clock) pinidir ve saat sinyali olarak kullanılır. Bu pin, verilerin haberleşme hızını belirlemek için kullanılır.

I2C bus, bir master cihaz ve birden fazla slave cihaz arasında haberleşme gerçekleştirir. Master cihaz, saat sinyali ve veri sinyali üretir ve slave cihazlar, bu siny

ARDUİNO AREF PİNİ NEDİR NE İŞE YARAR

AREF (Analog Reference) pin, analog okuma işlemleri sırasında kullanılan referans gerilim değerini belirlemek için kullanılır. Arduino Uno, standart olarak 5 volt gerilim değerini referans olarak kullanır. Ancak, dışarıdan bir gerilim değeri vermek için AREF pinini kullanabilirsiniz. Bu pin, 0 ile 5 volt arasında bir gerilim değeri alabilir.

Analog okuma işlemlerinde, verilen gerilim değeri AREF pinine bağlı olarak daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Örneğin, sensörlerin çalışma gerilim aralığı daha düşük olabileceğinden, düşük gerilim değerini referans olarak kullanmak daha doğru sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır.

AREF pinine bağlı gerilim değerini belirlemek için, analogReference() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, belirli bir gerilim değerini AREF pinine bağlamak için kullanılır.

GND NE DEMEKTİR NE İŞE YARAR

GND, “Ground” olarak adlandırılan bir pin, bir elektronik devrenin gerilim referans noktası olarak kullanılır. Gerilim referans noktası, bir devredeki gerilim seviyelerinin nereden ölçüleceğine dair bir referans olarak kullanılır. GND, devrenin gerilim referans noktası olarak kabul edilen 0 volt noktasına bağlıdır.

GND pin, devrenin gerilim referans noktasına bağlı olarak elektronik parçalar arasında gerilim değerlerinin doğru şekilde ölçülmesini sağlar. Aynı zamanda, GND pin, devredeki elektronik parçaların çalışması için gerekli olan enerjinin drenajını sağlar.

GND pin, devrede işlem yapan elektronik parçalar arasında gerilim referans noktası olarak kullanılır. Bu pin, devre içerisinde sıfır volt değerini temsil eder ve birçok devre için güç kaynağının negatif terminalı olarak kabul edilir.

ARDUİNO VIN PİNİ NE İŞE YARAR

VIN (Voltage Input) pin, Arduino Uno için güç girişi olarak kullanılır. Bu pin, 7 ile 12 volt arasında bir gerilim değeri alabilir. Bu sayede, Arduino Uno’yu bir adaptör veya batarya gibi dışarıdan bir güç kaynağından besleyebilirsiniz.

VIN pin, USB güç kaynağından beslenirken, USB güç kaynağından çekilen gücün direk olarak kullanılmasını sağlar. Bu sayede, USB güç kaynağından beslenirken, diğer pinler için gereken gerilim değerleri elde edilir.

Ayrıca, VIN pin, güç kaynağından çekilen gerilim değerini, on-board regulator aracılığıyla 5 volt gerilim değerine düşürür. Bu sayede, devredeki elektronik parçalar için gereken gerilim değerleri elde edilir.

VIN pinini kullanarak, Arduino Uno’yu dışarıdan bir güç kaynağından besleyebilir ve daha yüksek gerilim değerlerini kullanabilirsiniz. Ancak, dikkatli olmanız gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, güç kaynağının gerilim değerinin aralığının arduino’nun gerilim aralığı ile uyumlu olması gerekir.

ARDUİNO UNO PİNLERİNİN VOLTAJ VE AKIM KAPASİTELERİ

Arduino Uno pinlerinin voltaj ve akım kapasiteleri, pin tipine ve kullanım amacına göre farklılık gösterir. Aşağıda, bazı önemli pinlerin voltaj ve akım kapasitelerini veriyorum:

 • Digital pinler: Digital pinler, 0 veya 5 volt arasında bir gerilim değeri alabilir ve maksimum 40mA akım değeri çekebilir.
 • Analog pinler: Analog pinler, 0 veya 5 volt arasında bir gerilim değeri alabilir ve maksimum 40mA akım değeri çekebilir.
 • PWM pinler: PWM pinler, 0 veya 5 volt arasında bir gerilim değeri alabilir ve maksimum 40mA akım değeri çekebilir.
 • I2C pinler: I2C pinleri, 0 veya 5 volt arasında bir gerilim değeri alabilir ve maksimum 40mA akım değeri çekebilir.
 • AREF pin: AREF pin, 0 veya 5 volt arasında bir gerilim değeri alabilir ve maksimum 40mA akım değeri çekebilir.
 • GND pin: GND pin, gerilim referans noktası olarak kullanılır ve gerilim değeri sıfırdır.
 • VIN pin: VIN pin, 7 ile 12 volt arasında bir gerilim değeri alabilir ve maksimum 1A akım değeri çekebilir.
 • 3.3V pin: 3.3V pin, 3.3 volt sabit gerilim değerini sağlar ve maksimum 50mA akım değeri çekebilir.
 • 5V pin: 5V pin, 5 volt sabit gerilim değerini sağlar ve maksimum 1A akım değeri çekebilir.
 • GND ve VCC pinleri: GND ve VCC pinleri, devrenin gerilim referans noktası olarak kullanılır ve gerilim değerleri sıfırdır veya 5 volt arasındadır.
 • RESET pin: RESET pin, devreyi sıfırlamak için kullanılır ve gerilim değeri sıfırdır veya 5 volt arasındadır.
 • RX ve TX pinleri: RX ve TX pinleri, seri haberleşme için kullanılır. RX pin, seri veriyi alır ve gerilim değeri 0 veya 5 volt arasındadır. TX pin, seri veriyi gönderir ve gerilim değeri 0 veya 5 volt arasındadır.
 • Güç kaynakları: Arduino Uno, USB veya dışarıdan bir güç kaynağından beslenebilir. Ancak, güç kaynağının gerilim değerinin aralığının arduino’nun gerilim aralığı ile uyumlu olması gerekir, aksi halde cihaz hasar görebilir.

ARDUİNO UNO PİNLERİ HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

 1. Pinlerin kullanım amacı: Arduino Uno, 14 adet digital pin, 6 adet analog pin, bir power pin, bir ground pin ve iki adet reset pin içermektedir. Her pinin kendine özgü bir kullanım amacı vardır ve bunları doğru şekilde kullanmak önemlidir. Örneğin, bir digital pin ile bir analog pin arasındaki farkı bilmek ve onları doğru şekilde kullanmak önemlidir.
 2. Gerilim değerleri: Arduino Uno, standart olarak 5 volt gerilim değerini kullanır. Ancak, bazı sensörler veya diğer elektronik parçalar daha yüksek veya daha düşük gerilim değerlerini gerektirebilir. Bu nedenle, gerilim değerlerini doğru şekilde kullanmak önemlidir.
 3. Pin kapasiteleri: Her pinin maksimum akım kapasitesi farklıdır ve bu kapasiteleri aşmamak önemlidir. Aşırı akım, pinleri veya Arduino Uno’yu zarar verebilir.
 4. Pin bağlantıları: Pinler arasındaki bağlantıları doğru şekilde yapmak önemlidir. Örneğin, bir cihazın girişi ile çıkışı arasındaki bağlantıları doğru şekilde yapmak önemlidir.
 5. Reset pin: Arduino Uno için reset pinleri, devreyi resetlemek için kullanılır. Bu pinlerin doğru şekilde kullanılması önemlidir, çünkü yanlış kullanım devreyi resetleme veya çalışmamasına neden olabilir.
 6. Güç kaynakları: Arduino Uno, USB veya dışarıdan bir güç kaynağından beslenebilir. Ancak, güç kaynağının gerilim değerinin aralığının arduino’nun gerilim aralığı ile uyumlu olması gerekir, aksi halde cihaz hasar görebilir.