ARDUİNO İLE LED KULLANIMI, RGB LED, PARLAKLIK KONTROLÜ VE KODLAR

LED NEDİR

Light Emitting Diode (LED), ışık yayan bir diyottur. LED’ler, elektrik akımı geçtiğinde ışık yayan, düşük enerji tüketen bir elektronik parçadır. LED’ler, incandescent ve fluoresan ampullerden daha verimli ve uzun ömürlüdür. Onlar aynı zamanda daha soğuk ve daha az parlaktır. LED’ler, aydınlatma, gösterge, ekran, bilgisayar ve mobil cihazlar, televizyonlar ve diğer elektronik cihazlar gibi birçok farklı uygulamada kullanılır.

LED ÇEŞİTLERİ NELERDİR

LED (Light Emitting Diode) çeşitleri, farklı renklerde ve çeşitli boyutlarda olabilecek şekilde üretilir. Örneğler arasında beyaz LED, RGB LED, UV LED, IR LED gibi çeşitler bulunur. Beyaz LED, genellikle aydınlatma amacıyla kullanılırken, RGB LED, renk değiştirme özelliği olan aydınlatma ve ekranlar için kullanılır. UV LED, sterilizasyon ve hijyen amacıyla kullanılırken, IR LED, sensörler ve kumandalar gibi uzak mesafeli kontrol sistemleri için kullanılır.

LEDler, farklı şekillerde üretilebilir. Örnekler arasında düz, yuvarlak, kare, dikdörtgen, u gibi şekiller bulunabilir. Ayrıca, LEDler, farklı boyutlarda da üretilebilir. Örneğin, çok küçük boyutlarda mini LED’ler ve çok büyük boyutlarda jumbo LED’ler bulunabilir. Bu nedenle, LEDlerin şekil ve boyut bakımından çeşitliliği çok yüksektir.

Sık kullanılan LED çeşitleri arasında şunlar bulunur:

 1. Beyaz LED: Aydınlatma amacıyla kullanılan en yaygın LED türüdür. Beyaz LED’ler, ev aydınlatması, iş yerleri, alışveriş merkezleri gibi pek çok alanda kullanılır.
 2. RGB LED: Renk değiştirme özelliği olan LED’lerdir. Bu LED’ler, ekranlar, aydınlatma sistemleri ve görsel efektler için kullanılır.
 3. UV LED: Sterilizasyon ve hijyen amacıyla kullanılan LED’lerdir. UV LED’ler, su arıtma sistemleri, hava filtreleri ve diğer temizleme sistemlerinde kullanılır.
 4. IR LED: Uzak mesafeli kontrol sistemleri için kullanılan LED’lerdir. IR LED’ler, sensörler, kumandalar ve diğer kontrol cihazlarında kullanılır.
 5. Kırmızı, yeşil, mavi LED: gösterge amacıyla kullanılır ve uyarı işaretleri gibi uyarı sistemlerinde kullanılabilir.
 6. Lazer LED: Gösteri ve eğlence amacıyla kullanılır, aynı zamanda endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
 7. SMD LED: Surface Mounted Device (Yüzeye Monte Edilmiş Cihaz) olarak adlandırılan LED’ler, küçük boyutları ve yüksek yoğunluklu özellikleri nedeniyle, elektronik cihazlar, ekranlar ve aydınlatma sistemleri gibi birçok uygulamada kullanılır.

Bu sadece birkaç örnektir, gerçekte LED çeşitleri çok daha fazla, kullanım amacına ve özelliklerine göre çok daha fazla çeşitleri mevcut.

ARDUİNO İLE LED YAKMAK İÇİN GEREKEN BAĞLANTI VE KODLAR

LED’in katot (genellikle – işaretli ve kısa) ucunun Arduino GND pinine, anot (genellikle + işaretli ve uzun) ucunun ise Arduino’nun diğer bir pinine bağlanması gerekir. Bu bağlantı, LED’in anot ucuna gelen sinyal ile yakılmasını sağlar.

LED’in anot ucunun GND pinine bağlaması, LED’in yanmamasına ve Arduino’ya zarar vermemesine rağmen, LED’in ömrünü kısaltabilecek veya hasar verebilecek bir yanıltıcı bağlantıdır.

Arduino’da çalışırken, GND pininden gelen sinyal, negatif voltaj olarak ifade edilir ve diğer pinlerde pozitif voltaj olarak ifade edilir. Bu nedenle, LED’in anot ucu pozitif gerilimli olarak bağlamak gerekir ve katot ucu ise negatif gerilimli olarak bağlamak gerekir.

LED’i yakmak için kullanabileceğiniz bir örnek kod şöyle olabilir:

/////////////////

const int ledPin = 13; // LED’i bağladığınız pin

 

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED pinini çıkış olarak tanımlayın

}

 

void loop() {

digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED’i yakın

delay(1000); // 1 saniye bekleyin

digitalWrite(ledPin, LOW); // LED’i söndürün

delay(1000); // 1 saniye bekleyin

}

//////////////

Bu kod, arduino başlatıldığında ledi yakıp 1 saniye bekler sonra söndürür ve sürekli bu işlemi tekrarlar.

Kodun çalışması için öncelikle ledin anot ucunu arduino’nun +5V pinine, katot ucunu ise pin 13’e bağlamanız gerekir. Ayrıca led için seri olarak direnç (genellikle 220 ohm) bağlamanız gerekir.

Bu kod sadece bir örnek olup, daha fazla kontrol sağlamak için daha kapsamlı ve fonksiyonel kodlar yazabilirsiniz. Örneğin, butonlar ile ledi kontrol etme, pwm ile ledin parlaklığını kontrol etme gibi özellikler ekleyebilirsiniz.

POTANSİYOMETRE İLE LED PARLAKLIĞINI KONTROL EDELİM

Potansiyometre, arduino’nun analog giriş pinlerine ve led’i arduino’nun digital çıkış pinlerine bağlamanız gerekir. Potansiyometre genellikle 3 pinli olur, ve bir tanesi gnd(ground), bir tanesi vcc(+5V) ve bir tanesi de signal olarak adlandırılır. Gnd ve vcc’yi arduino’nun gnd ve +5V pinlerine bağlamak, signal pinini ise bir analog giriş pinine bağlamak gerekir.

Led’i ise arduino’nun bir digital çıkış pinine bağlamanız gerekir. Led’in bir tanesi kısa kol ve bir tanesi uzun kol olacaktır. Kısa kolu arduino’nun gnd pinine ve uzun kolu arduino’nun bir digital çıkış pinine bağlamak gerekir. Eğer seri bir direnç kullanıyorsanız, direnci led’in uzun kolu arduino’nun çıkış pinine ve kısa kolu gnd pinine bağlamanız gerekir.

Bağlantıların doğru yapılmış olması halinde potansiyometre ile led parlaklığını kontrol edebileceksiniz.

Aşağıdaki kod, potansiyometre ile LED parlaklığını kontrol etmenizi sağlar. Potansiyometre değeri okunur ve 0-255 arasına dönüştürülür, daha sonra LED pinine gönderilir ve parlaklık ayarlanır. Lütfen not edin ki potPin ve ledPin değişkenlerini kullandığınız pinlere göre değiştirmeniz gerekir.

///////////

int potPin = 0; // Potansiyometre bağlı olduğu pin

int ledPin = 9; // LED bağlı olduğu pin

int val; // Potansiyometre değeri

 

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED pin çıkış olarak ayarlanır

}

 

void loop() {

val = analogRead(potPin); // Potansiyometre değeri okunur

val = map(val, 0, 1023, 0, 255); // Değer 0-255 arasına dönüştürülür

analogWrite(ledPin, val); // LED parlaklığı ayarlanır

}

//////////

ARDUİNO İLE RGB LED KULLANIMI

RGB LED’lerin Arduino ile kontrol edilmesi için, LED’nin üç renk çıkışına (kırmızı, yeşil ve mavi) seri olarak bağlı bir direnç bağlamanız gerekir. Bu dirençler, LED’nin çalışma gerilimini korurken, Arduino tarafından sağlanan akımı sınırlar.

Arduino kodu için, kullanacağınız pinleri belirlemelisiniz. Örneğin, kırmızı çıkış için pin 9, yeşil çıkış için pin 10 ve mavi çıkış için pin 11 kullanabilirsiniz. Kodun başlangıcında, bu pinleri sistem için çıkış olarak tanımlayın.

Sonra analogWrite() fonksiyonunu kullanarak RGB LED’nin renklerini kontrol edebilirsiniz. Örneğin, kırmızı renk için analogWrite(9, 255) komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, pin 9’a 255 değerinde bir sinyal gönderir ve LED kırmızı renkte yanar.

Aşağıdaki kod parçası, Arduino ile RGB LED kontrol etmek için bir örnek verebiliriz

///////////

const int redPin = 9;

const int greenPin = 10;

const int bluePin = 11;

 

void setup() {

pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(greenPin, OUTPUT);

pinMode(bluePin, OUTPUT);

}

 

void loop() {

analogWrite(redPin, 255); // Kırmızı renk için 255 değerinde sinyal gönder

delay(1000);

analogWrite(greenPin, 255); // Yeşil renk için 255 değerinde sinyal gönder

delay(1000);

analogWrite(bluePin, 255); // Mavi renk için 255 değerinde sinyal gönder

delay(1000);

}

///////////////

Bu kod, RGB LED’nin 1 saniyede bir kırmızı, yeşil ve mavi renkler arasında geçiş yapmasını sağlar.

ARDUİNO İLE LED KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 1. Güç kaynağı: Arduino ile LED kullanırken, LED’ler için yeterli güç sağlamak önemlidir. Ayrıca, LED’lerin gerilim ve akım ihtiyacına göre uygun bir güç kaynağı seçmelisiniz.
 2. Bağlantı: LED’lerin bağlantılarını doğru yaptığınızdan emin olun. LED’lerin anot ve katot uçlarını yanlış bağladığınızda, LED çalışmayabilir veya zarar görebilir.
 3. Direnç: LED’ler için direnç bağlamak, LED’in çalışma gerilimini korurken, Arduino tarafından sağlanan akımı sınırlar.
 4. PWM: LED’lerin parlaklığını kontrol etmek için PWM pinlerini kullanabilirsiniz. Bu, LED’lerin parlaklığını değiştirmek için kullanabileceğiniz bir yol olacaktır.
 5. Kapasitörler: LED şeritleri için kapasitörler kullanmak, güç kaynaklarındaki flicker sorununu çözebilir.
 6. Seri bağlantı: Eğer birden fazla LED kullanacaksanız, seri bağlantı yapmalısınız, çünkü paralel bağlantı için çok fazla güç kaynağı gerekir.